EAS

Perioodil 17.01.2013 kuni 23.08.2013 viidi Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt “Ettevõtte kuvandi loomine“.
Projekt sai tuge EAS-i Innovatsiooniosakute toetusmeetmest.

eas